Postup pri kúpe
4. fáza
Postup pri kúpe
2. a 3. fáza
Hypotekárny servis
Prvé stretnutie a predrezervácia

Dohodnite si stretnutie s predajcom projektu, spoločnosťou HERRYS s.r.o. (ďalej len „Predajca“). Predajca Vám predstaví celý projekt (https://www.novyruzinov.sk), priblíži jednotlivé byty/ apartmány v rámci projektu, zodpovie Vaše otázky a v prípade, ak sa Vám niektorý byt/ apartmán bude páčiť, môžete si ho nezáväzne predrezervovať.


Stretnutie si môžete dohodnúť v centrále na Žilinskej ulici 7-9 alebo v jednej z kancelárií na Bajkalskej ulici v Troch vežiach či na Landererovej ulici v Panorama city v Bratislave.


Ak ste si vybrali Vaše vysnívané bývanie, postup kúpy bude prebiehať nasledovne:


Postup pri kúpe apartmánu v 4. fáze projektu
Mestská vila Mary
1
Podpis rezervačnej zmluvy

Záujemca podpíše rezervačnú zmluvu u Predajcu a uhradí na účet investora rezervačný poplatok vo výške 2 000,- EUR najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa uzatvorenia rezervačnej zmluvy.


2
Karta bytu/ apartmánu

 • Prevedenie štandard
  Záujemca si vyberie farebný variant prevedenia apartmánu a vyplní ho v „Karte apartmánu“ najneskôr do uzavretia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.
 • Prevedenie holopriestor
  Záujemca si farebný variant  apartmánu nevyberá, nakoľko sa jedná o holopriestor.


3
Podpis zmluvy o budúcej kúpnej zmluve

Lehota na podpis zmluvy o budúcej kúpnej zmluve je dvadsať (20) pracovných dní odo dňa uzatvorenia rezervačnej zmluvy.


4
Úhrada 1. splátky kúpnej ceny

Do desiatich (10) pracovných dní od uzatvorenia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve uhradí budúci kupujúci 1. splátku kúpnej ceny. Výška 1. splátky kúpnej ceny je 15% z kúpnej ceny apartmánu znížená o rezervačný poplatok.


5
Úhrada 2. splátky kúpnej ceny

Po kolaudácii stavby, zápise stavby do katastra nehnuteľností a prevzatí stavby od zhotoviteľa zašle investor budúcemu kupujúcemu výzvu na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Do pätnástich (15) pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na uzatvorenie kúpnej zmluvy investor a budúci kupujúci uzatvoria kúpnu zmluvu.


6
Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Do šesťdesiatich (60) pracovných dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy uhradí kupujúci 2. splátku kúpnej ceny. Výška 2. splátky kúpnej ceny je 85 % z kúpnej ceny apartmánu.


7
Odovzdanie bytu/ apartmánu

Do tridsiatich (30) pracovných dní odo dňa uhradenia 2. splátky kúpnej ceny za apartmán investor odovzdá apartmán kupujúcemu. Pri odovzdaní apartmánu bude spísaný preberací protokol a odovzdané kľúče novému majiteľovi.


Postup pri kúpe bytu/ apartmánu v 2. a 3. fáze projektu
Mestské vily Roxy, Leonardo a Valentine
1
Podpis rezervačnej zmluvy

Záujemca podpíše rezervačnú zmluvu u Predajcu a uhradí na účet investora rezervačný poplatok vo výške 2 000,- EUR najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa uzatvorenia rezervačnej zmluvy.


2
Karta bytu/ apartmánu

A) I. fáza (B1 – Elisabeth, B2 - Landora)

Najneskôr do päťdesiat (50) pracovných dní od podpisu rezervačnej zmluvy vyplní záujemca „Kartu bytu“ s vybratými farebnými vyhotoveniami interiérových prvkov. Výber štandardného alebo nadštandardného zariadenia bytu bude prebiehať v priestoroch spoločnosti MODERNÝ BYT s. r. o. na Galvaniho ulici 16/B v Bratislave. Po uzavretí výberu štandardu resp. nadštandardu je záujemca povinný potvrdiť konečný výber v „Karte bytu“ svojím podpisom v spoločnosti MODERNÝ BYT s.r.o.

B) II. fáza (B3 – Roxy, B4 - Leonardo)

Záujemca si vyberie farebný variant prevedenia apartmánu a vyplní ho v „Karte apartmánu“ najneskôr do dvadsiatich (20) pracovných dní od uzatvorenia rezervačnej zmluvy, t.j. do podpisu zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.

C) III. fáza (B5 - Valentine)

 • Prevedenie štandard
  Záujemca si vyberie farebný variant prevedenia bytu/ apartmánu a vyplní ho v „Karte bytu/ apartmánu“ najneskôr do uzavretia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.
 • Prevedenie holopriestor
  Záujemca si farebný variant bytu/ apartmánu nevyberá, nakoľko sa jedná o holopriestor.


3
Podpis zmluvy o budúcej kúpnej zmluve

A) I. fáza (B1 – Elisabeth, B2 - Landora), II. fáza (B3 – Roxy, B4 - Leonardo)

Najneskôr do dvadsiatich (20) pracovných dní od podpisu rezervačnej zmluvy záujemca podpíše zmluvu o budúcej kúpnej zmluve.

B) III. fáza (B5 - Valentine)

Lehota na podpis zmluvy o budúcej kúpnej zmluve je dvadsať (20) pracovných dní odo dňa uzatvorenia rezervačnej zmluvy.


4
Úhrada 1. splátky kúpnej ceny

Do desiatich (10) pracovných dní od uzatvorenia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve uhradí budúci kupujúci 1. splátku kúpnej ceny. Výška 1. splátky kúpnej ceny je 15% z kúpnej ceny bytu/ apartmánu znížená o rezervačný poplatok.


5
Úhrada 2. splátky kúpnej ceny

Po kolaudácii stavby, zápise do katastra nehnuteľností a prevzatí stavby od zhotoviteľa, investor zašle budúcemu kupujúcemu výzvu na úhradu 2. splátky kúpnej ceny vo výške 85 % z kúpnej ceny bytu/ apartmánu. Budúci kupujúci je povinný uhradiť 2. splátku kúpnej ceny do dvadsiatich (20) pracovných dní odo dňa doručenia výzvy investora.


6
Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Do pätnástich (15) pracovných dní od úhrady 2. splátky kúpnej ceny za byt/ apartmán zašle investor budúcemu kupujúcemu výzvu na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Do pätnástich (15) pracovných dní od doručenia výzvy investor a budúci kupujúci uzatvoria kúpnu zmluvu.


7
Odovzdanie bytu/ apartmánu

Do pätnástich (15) pracovných dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy investor odovzdá byt/ apartmán kupujúcemu. Pri odovzdaní bytu/ apartmánu bude spísaný preberací protokol a odovzdané kľúče novému majiteľovi.


Financovanie prostredníctvom úveru na bývanie
Ušetrite čas i peniaze

V prípade, ak zvažujete financovanie časti alebo i celej kúpnej ceny nehnuteľnosti prostredníctvom úveru na bývanie, vyriešite všetko na jednom mieste. Spoločnosť HERRYS s.r.o. ktorá je výhradným predajcom projektu, poskytuje i služby hypotekárneho špecialitu. Okrem kompletného zabezpečenia kúpy nehnuteľnosti na jednom mieste, vybavíte i celé jej financovanie.


Požiadavky každého klienta na financovanie sú individuálne a orientácia v množstve ponúk rôznych bánk je zdĺhavá a náročná. Pri kúpe bytu či apartmánu v projekte Nový Ružinov Vás celým procesom získania úveru na bývanie bude sprevádzať profesionálny hypotekárny špecialista.


Bezplatne získate:


 • odbornú konzultáciu,
 • nezávislé porovnanie jednotlivých ponúk bánk,
 • zabezpečenie najvýhodnejšieho úveru na bývanie na trhu,
 • nalecký posudok zdarma (úspora približne 150,- EUR),
 • poistenie nehnuteľnosti a domácnosti so zľavou až 30 %.

Úver na bývanie vieme zabezpečiť už teraz s čerpaním až po kolaudácii, bez akýchkoľvek poplatkov navyše a s najvýhodnejšími sadzbami na trhu. Radi Vám ušetríme čas a energiu a celý proces vybavovania v banke, na katastri aj v poisťovni zariadime za Vás.

Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti so zľavou 30 %

Klienti projektu Nový Ružinov majú tiež možnosť poistenia nehnuteľnosti a domácnosti. Poistenie nehnuteľnosti je nevyhnutné pre čerpanie úveru na bývanie. Poistenie bytu/ apartmánu a domácnosti spoľahlivo zabezpečí ochranu Vášho majetku pred neočakávanými rizikami a škodami. S nami vybavíte všetko na jedno mieste a k tomu Vám dáme zľavu 30%.Financujúcou bankou projektu Nový Ružinov je Tatra banka, a.s.


Instagram